Zorgzwaarterapport draagt bij aan zorgvisie per praktijk in Drenthe

Zorgzwaarterapport draagt bij aan zorgvisie per praktijk in Drenthe

Dokter Drenthe ontwikkelde samen met Universiteit Maastricht en Topicus het zorgzwaarterapport. Dit rapport biedt praktijken inzicht, waardoor ze een concreter en toekomstbestendiger plan kunnen opstellen. Sophie de Reus, procescoördinator bij Dokter Drenthe, vertelt over dit succesvolle project. ‘Het project is uiteindelijk breed opgezet en is daarom ook toepasbaar voor andere zorggroepen.’


Persoonsgerichte zorg dankzij inzicht zorgzwaarte 

‘Hoe kunnen we chronische zorg persoonsgerichter maken? Die vraag stelden we onszelf in 2016’, zegt Sophie. ‘Met de ketenzorgprogramma’s richtten we ons op één ziekte. Daarnaast lag er toen al de vraag om de werkdruk in de praktijken te verlagen. Genoeg aanleidingen om meer inzicht te krijgen in de zorg in onze regio.’ Samen met Universiteit Maastricht en Proigia, de data tak van Topicus, startte Dokter Drenthe een onderzoek naar het zorggebruik en de zorgzwaarte van chronisch zieke patiënten. ‘Dankzij de dashboards van Proigia hebben we al veel data tot onze beschikking. Universiteit Maastricht dook daarnaast in de HIS-data van meer dan 60 Drentse huisartsenpraktijken om nog beter inzicht te krijgen in het zorggebruik van patiënten met chronische aandoeningen. Aan de hand van de dashboards en deze data kregen we inzicht in de zorgzwaarte: hoeveel consulten nemen deze groep patiënten af? Waarover gaan deze consulten? En welke type zorg vragen zij?’


Wat bleek? Een klein deel van alle chronisch zieke patiënten zorgden voor veel consulten, en dus een hoge werkdruk. Ook bleek dat het merendeel van deze consulten niet gekoppeld was aan hun chronische aandoening. 


Concreet plan voor elke praktijk

De volgende stap was het ontwikkelen van een programma op basis van deze inzichten. ‘Hoe kunnen we de zorg toekomstbestendig inrichten? Meer persoonsgericht en integraal voor patiënten met een hoge zorgzwaarte (zorg op maat), en efficiënter voor bijvoorbeeld laag-complexe patiënten. En hoe zorg je voor meer werkplezier bij de praktijkmedewerkers? Dit heeft geresulteerd in het TARGET-programma, waarbij de huisartsenpraktijk deze vragen beantwoordt door een Praktijkontwikkelplan op te stellen. Dit plan gaat over hoe zij de zorg meer persoonsgericht organiseren, welke veranderingen daarvoor nodig zijn in de praktijk – denk aan digitalisering, taakdelegatie en lean werken – en hoe zij hun netwerk hierbij kunnen betrekken zodat de juiste zorg op de juiste plek georganiseerd wordt. Dit Praktijkontwikkelplan ziet er voor iedere praktijk anders uit. De praktijk bepaalt welke stappen ze als eerste gaan zetten en met welke populatie ze bijvoorbeeld aan de slag gaan. Net zoals zij de patiënt meer regie geven, geven wij de huisartspraktijk de regie terug,’ deelt Sophie. 


Inzicht als basis voor toekomstbestendige zorg

Aan de hand van de dashboards van Proigia en de zorgzwaartedata krijgt elke praktijk nu inzicht in de praktijkpopulatie. Dit vormt het startpunt voor het Praktijkontwikkelplan. Inmiddels doen 54 Drentse huisartsenpraktijken mee met het TARGET-programma. 


Meer vertrouwen en werkplezier

Uit de evaluatie van de Universiteit Maastricht komt duidelijk naar voren dat zorgverleners energie krijgen van deze nieuwe manier van werken. Patiënten koppelen terug het prettig te vinden dat de zorgverlener breder kijkt. Ze krijgen daardoor meer vertrouwen in de praktijk, want de zorgverlener weet nu beter hoe het echt gaat. Na deze eerste fase lijkt het er bovendien op dat de patiënt steeds meer zelf de regie pakt. 

'Voor ons diende dit rapport als een spiegel voor praktijken waardoor ze zagen dat ze het anders wilden doen. Samen met het Praktijkontwikkelplan leidt het tot meer persoonsgerichte en integrale zorg.'

Sophie de Reus, procescoördinator Dokter Drenthe

Totaalbeeld patiënt en praktijk

‘Voor patiënt, zorgverlener, praktijk én voor ons als zorgorganisatie dus een vooruitgang. Naast andere key indicatoren voegt Proigia de zorgzwaarte uit het zorgzwaarte rapport nu toe aan het Populatiedashboard, het Chronische Zorg Dashboard voor zorggroepen en het dashboard voor praktijken. Daarmee krijgen wij en de praktijken nog beter en breder inzicht in de populatie en kunnen we makkelijker monitoren wat de effecten zijn. Zowel op regioniveau, populatieniveau, als praktijkniveau.’ 


Inspirerende casus voor andere regionale zorgorganisaties 

‘Het zorgzwaarterapport kan praktijken helpen om beter inzicht te krijgen in hun patiëntenpopulatie, en kan daarmee het startschot betekenen voor het anders organiseren van de zorg,’ zegt Sophie enthousiast. ‘Voor ons diende dit rapport als een spiegel voor praktijken waardoor ze zagen dat ze het anders wilden doen. Samen met het Praktijkontwikkelplan leidt het tot meer persoonsgerichte en integrale zorg.’


Benieuwd naar het zorgzwaarterapport en hoe je dit kunt toepassen in jouw regio? Neem contact op met de consultants van Topicus via teambuiten@topicus.nl