Onze service

Zorginhoudelijke analyses

Proigia biedt zorginhoudelijke analyses op twee niveaus:
analyses voor de praktijk en analyses voor de zorggroep

Praktijk

Op basis van de gegevens uit het HIS is het mogelijk om informatie te verkrijgen over verschillende zaken rondom de zorginhoudelijke gegevens van uw praktijk. Na het inlezen van een HIS extractie in VIPLive zijn er rapporten beschikbaar met verschillende onderwerpen. Zo kunt u bijvoorbeeld een rapport over de ouderenzorg bekijken om inzicht te krijgen in patiënten die mogelijk kwetsbaar zijn of een chronische nierschade rapport met informatie over patiënten bij wie de nierfunctie niet optimaal is.

 

Moet u gegevens aanleveren bij de NHG voor praktijkaccreditatie, ook dan hebben wij rapporten voor u. Deze rapporten zijn in te lezen in POL+ en geven een overzicht van de NHG indicatoren en de bijbehorende percentages binnen uw praktijk. Bij deze indicatoren rapporten zijn ook patiëntenlijsten ontwikkeld zodat u kunt van iedere indicator zien welke patiënten worden meegeteld.

Zorggroep

Naast rapporten op praktijkniveau biedt Proigia ook analyses op zorggroep niveau. Voor zorggroepen is het mogelijk om benchmarks te maken met de indicatoren van verschillende rapporten. Deze benchmarks tonen de gemiddelde aantallen van de verschillende praktijken en eventueel de praktijk specifieke aantallen.

Als er verantwoording moet worden afgelegd over de indicatoren van InEen, kunt u als zorggroep de hiervoor benodigde gegevens vinden in VIPLive.

Maatwerk

Wanneer u specifieke wensen heeft of inzicht wil in gegevens waarvoor nog geen rapport bestaat, dan is het mogelijk om speciaal voor u ontwikkelde rapportages aan te vragen. Dit noemen wij maatwerk. Tijdens het maatwerktraject wordt in overleg besloten wat er aan informatie in het rapport komt te staan en hoe dit wordt vormgeven.

In overleg is veel mogelijk.