Inzicht dankzij eenvoudige dashboards

Krijg inzicht in de populatie, chronische zorg en praktijkmanagement in uw regio.

Inzicht in de gehele populatie

Zorg verbeteren is zorg meten. Weten wat er speelt in uw regio, dankzij actuele cijfers. Wat zijn de effecten van projecten voor specifieke doelgroepen, voorschriften of andere indicatoren? Welke zorgkosten zijn daaraan verbonden? Hoe kunt u dit verbeteren in samenwerking met de praktijken? En betere afspraken maken met zorgverzekeraars?  

 

Wij helpen u met het verkrijgen van antwoorden op deze vragen met het populatiedashboard. Het populatiedashboard geeft een eenvoudig overzicht weer van alle samengestelde data in uw regio. Filter en vergelijk op diverse indicatoren. En krijg eenvoudig inzicht in uw regio. Dit kan regio-breed of op praktijkniveau.   

 

Het populatiedashboard geeft actuele data weer met actiegerichte inzichten. Hierdoor kunt u interventies uitvoeren en de zorg verbeteren.  

Demo populatiedashboard

Inzicht in de chronische zorg

Meer persoonsgerichte zorg in uw regio implementeren? Inzicht krijgen in regionale vraagstukken? Een completer beeld krijgen van chronische patiënten? En praktijken vergelijken? Zodat u gerichter in gesprek kunt gaan met praktijken? Het chronische zorg dashboard biedt uitkomst. Dit dashboard gaat dieper in op de chronische zorg aan de hand van gedeclareerde patiënten. Het bevat ketenzorg gerelateerde data.  

 

In één oogopslag ziet u de zorgzwaarte en comorbiditeit van de populatie in uw (sub)regio en kunt u dit door vertalen naar de praktijk. Ook haalt u gemakkelijk inzichten uit bijvoorbeeld de diabetes populatie. Zo krijgt u gerichter antwoorden op vraagstukken aan de hand van deze data. Denk aan het vergelijken van groepen binnen ketenzorgpatiënten en zicht krijgen op procesindicatoren rondom ketenzorg.  

 

 

Demo chronische zorg dashboard

Inzicht voor betere praktijkmanagement

De werkdruk is hoger dan ooit, er is een hoog personeelstekort en de zorgvraag wordt steeds groter en breder. Als regio-organisatie moet u hierop anticiperen en blijven door ontwikkelen. Het praktijkmanagement dashboard geeft inzicht over declaraties, zorgvragen, doelgroepen en tijdsbesteding per praktijk. Dankzij deze inzichten kunt u de praktijken aansturen, van elkaar laten leren en de processen in de praktijk optimaliseren. Neem het voorbeeld dat vergelijkbare praktijken verschillend scoren op de inzet van E-health. Dankzij dit inzicht zijn praktijken beter in staat de drukte goed op te vangen.

De werkdruk is hoger dan ooit, er is een hoog personeelstekort en de zorgvraag wordt steeds groter en breder. Als regio-organisatie moet u hierop anticiperen en blijven door ontwikkelen.  

 

Het praktijkmanagement dashboard geeft inzicht over declaraties, zorgvragen, doelgroepen en tijdsbesteding per praktijk. Dankzij deze inzichten kunt u de praktijken aansturen, van elkaar laten leren en de processen in de praktijk optimaliseren.  

Neem het voorbeeld dat vergelijkbare praktijken verschillend scoren op de inzet van E-health. Dankzij dit inzicht zijn praktijken beter in staat de drukte goed op te vangen.  

 

Info praktijkmanagement dashboard