Hoe zet Onze Huisartsen BV data in voor betere zorg?

Dat data onmisbaar is in onze huidige maatschappij, ondervinden ook steeds meer huisartsen. Onze Huisartsen BV is de regio organisatie in de regio Arnhem. Zij brengen niet alleen de chronische zorg, maar ook de acute zorg in de vorm van huisartsenposten samen. Erik Wiersma is CIO bij Onze Huisartsen BV. Hij kijkt samen met Proigia naar de mogelijkheden om de zorg in de regio te verbeteren door middel van data. We gingen met hem in gesprek. 


Erik, welke behoefte ligt er voor data bij huisartsen volgens jou? 

Ten eerste is er brede aandacht voor het gebruik van data vanuit de maatschappij, ook in onze branche neemt die aandacht ervoor sterk toe. Bovendien komt er vanuit de huisartsen zelf steeds meer vraag naar hoe je omgaat met data. Daarnaast heerst er een gevoel dat andere partijen meer weten. En soms ook over meer data beschikken. Door zelf over vergelijkbare of het liefst over betere data te beschikken kun je betere afspraken maken met andere partijen. Hierdoor kunnen we de zorg echt een stukje beter maken.


Hoe kan Proigia deze behoeften vervullen?

Tot nu toe hebben we positieve ervaringen met het VIPLive SpoedDashboard voor de huisartsenposten. Hieruit kunnen we al veel gegevens halen, zoals medicatiegebruik, leeftijdsgroepen en diagnoses. Daarnaast levert Proigia rapportages aan de ketenzorg, via het VIPLive Ketenzorg Dashboard. Proigia haalt de data uit de verschillende HIS’sen. 

Voor ons is het van het allergrootste belang dat dit op een veilige en betrouwbare manier gebeurt en dat alleen de huisarts de sleutel heeft voor het ontsluiten van de data op patiëntniveau.


Een volgende stap is het inzetten van data over de populatie. Proigia beschikt over veel data vanuit de HIS’sen. Die kunnen we inzetten voor projecten in de regio. 


Neem het volgende voorbeeld. In 2019/2020 was de afspraak om het gebruik van Oxycodon terug te dringen. Hierbij had het enorm geholpen als we actuele data konden volgen. Hierdoor kun je inzien waar en bij welk specialisme het terugdringen juist wel of niet lukt. En soms zelfs achterhalen waarom. Door actuele data kun je als regio snel acteren en contact opnemen met specialisten, huisartsen en apotheken.  


Bovendien helpt data bij tweedelijns consultatie. Soms is het niet nodig een patiënt door te verwijzen. Maar je wilt ook voorkomen dat zij terugkomen. Door middel van data kun je beleid afstemmen tussen huisarts en specialist. 


Onder andere door bovenstaande voorbeelden is het idee van het populatiedashboard ontstaan. We gaan starten met een pilot waarbij we het populatiedashboard van Proigia inzetten voor de regio.  


Nog een volgende stap is het Datalab van Proigia. Dit biedt veel mogelijkheden als je met data engineering aan de slag wilt. Een data-analist kan via het Datalab met meerdere data sources aan de slag. Daarnaast biedt het Datalab voorspellende modellen.  

Met data kun je projecten beter volgen. Ook kun je sneller ingrijpen doordat je gegevens in het moment analyseert.

Erik Wiersma

Het populatiedashboard is inderdaad laagdrempeliger in gebruik. Wie maken hier volgens jou gebruik van? 

Het populatiedashboard biedt meer overzicht. De verwachting is dat managers en zorganalisten hier vooral mee aan de slag gaan. 


Wat is de grootste uitdaging?

De grootste uitdaging is om zinvolle analyses te maken die de zorg in de regio beter maken of de huisarts ondersteunen in het uitvoeren van zijn werk. Belangrijk aandachtspunt is het mogen gebruiken van deze data. Gelukkig is er hiervoor vanuit Topicus een juridische blauwdruk in ontwikkeling om dit mogelijk te maken.


Wat goed is om te beseffen is dat actuele data de zorg verbetert. Met data kun je projecten beter volgen. Ook kun je sneller ingrijpen doordat je gegevens in het moment analyseert. Data draagt bij aan een verbetering in de zorg.