Groninger Huisartsen Coöperatie zet Chronische Zorg Dashboard in

Enkele zorggroepen werken momenteel al met het Chronische Zorg Dashboard en geven ons feedback om het te finetunen. We interviewden Carola Janssen, coördinator digitalisering en Ilse de Lange, praktijkconsulent bij Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). Sinds oktober nemen zij deel aan de pilot Chronische Zorg Dashboard. 


Welke vraagstukken beantwoorden jullie nu makkelijker dan met het ketenzorgdashboard of de huidige rapporten?

‘Het Chronische Zorg Dashboard biedt inzicht in regionale vraagstukken. Daarnaast is het bijvoorbeeld een mooie toevoeging bij de implementatie van persoonsgerichte zorg. Op eenvoudige manier hebben we bijvoorbeeld in één oogopslag zicht op de zorgzwaarte van de populatie in een (sub)regio met een doorvertaling naar de praktijk. Hierdoor kunnen we op een andere manier in gesprek gaan met de praktijken. Het landkaartje biedt een mooie visualisatie en filterfunctie, erg handig.’

 

Helpt het dashboard in meer bewustwording wat je met de data kan?

‘Zeker! Het is interessant om bijvoorbeeld het dashboard in te zetten voor de verkenning van eventuele nieuwe zorgprogramma’s in de regio. We kunnen nu gerichter antwoorden krijgen op vraagstukken aan de hand van data. Omdat we nog aan het begin van de pilot staan, roept de inhoud van het dashboard nog wel vragen op. Deze manier van werken vraagt ook iets van ons als eindgebruiker.’

 

In hoeverre helpt Proigia in het meedenken hoe de data gemakkelijk te presenteren?

‘We zijn in oktober begonnen met het dashboard, dus het is nog erg nieuw. Maar we hebben een erg interessante demo gekregen van Proigia. We blijven continu in gesprek met onze contactpersonen. Ook intern plannen we sessies om actief met het dashboard aan te slag te gaan.

Samen met Proigia maken we nu onze regionale en praktijkgerichte speerpunten inzichtelijk via het dashboard, waarbij diverse vragen naar boven komen. Welke data zegt wat? Waarop zijn de getallen gebaseerd? Wat kunnen we hier uithalen voor de regio en de huisartsen? En hoe kunnen we inzoomen op de praktijken? Het is ook belangrijk dat het dashboard gebruiksvriendelijk is, daarin denken wij mee.’

Het dashboard gaat meer zicht geven in onder andere de kwaliteit van de zorg. Het biedt ons meer inzicht in de regionale populatie.

Groninger Huisartsen Coöperatie

Welke rol denken jullie dat data gaat spelen in jullie zorggroep?

‘Het dashboard gaat meer zicht geven in onder andere de kwaliteit van de zorg. Het biedt ons meer inzicht in de regionale populatie. Dit draagt bijvoorbeeld bij aan het inhoudelijk gesprek dat we met regionale partners voeren bij de verkenning van nieuwe zorgprogramma’s. Daarnaast verwachten we dat data-gedreven zorg nog veel meer mogelijkheden biedt op patiëntniveau. Betrokkenheid van alle leden vanuit de regio is daarbij van groot belang.


Deze pilot is overigens erg verfrissend en interessant. Het is leuk om te zien dat aangeleverde feedback snel wordt vertaald door Proigia in aanpassingen in het dashboard.’